Elektrotechniek

Aansluiten PV-installaties op het elektriciteitsnet

Zonnepanelen installaties krijgen een steeds grotere impact op onze elektriciteitsvoorziening. Het koppelen van pv-velden aan het elektriciteitsnet vraagt om gedegen kennis van netstelsels, verdelers, wet- en regelgeving, aarding en vereffening. Deze cursus legt een goede basis om op een verantwoorde manier een PV-veld aan te sluiten op de verdeler van het elektriciteitsnet.

Aansluiten PV-installaties op het elektriciteitsnet

Leerweg Cursus

Niveau Niveau 3

Looptijd 15 dagen

Kosten € 3.280,-

Over de cursus

In deze cursus leer je de opbouw van elektriciteitsnetten (stelsels) (her-)kennen, hoe elektricteitsverdelers opgebouwd zijn en de functie van de verschillende componenten die toegepast worden in deze verdelers. Je krijgt kennis van de wet- en regelgeving rondom het koppelen van PV-velden aan elektriciteitsnetten. Je leert hoe je verdelers veilig aan kan passen en uit kunt breiden, zodat de PV-velden op een verantwoorden manier aan het elektriciteitsnet gekoppeld kunnen worden. Je weet hierbij de juiste componenten toe te passen, de juiste metingen uit te voeren en een opleverrapport op te stellen. Hierbij is er ook specifieke aandacht voor het thema aarding en vereffening. 

Leerlocatie

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de cursus verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van het Hoornbeeck College en MBO Amersfoort. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Starten met de cursus

Vereist is een elektrotechnische vooropleiding op niveau 2 of de cursus basiskennis elektrotechniek.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus wordt gegeven op de BTO locatie in Barneveld. Na het doorlopen van de cursus en het behalen van de eindopdracht krijgt de cursist een certificaat van deelname.

De cursus bestaat uit zowel een theorie als een praktijkgedeelte.

Beroepsbeschrijving

De cursist heeft beroepsmatig te maken met het aansluiten van PV-velden op het elektriciteitsnet en moet daarvoor de verdeelinrichting aanpassen. De cursist heeft na het doorlopen van de cursus de volgende kennis en vaardigheden opgedaan:

 • Kennis van elektrotechnische stelsels.
 • Kennis van elektrotechnische verdeelinrichtingen en de daarin voorkomende componenten.
 • Kennis van aarding en vereffening in elektrotechnische installaties.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van bekabeling, kabelmontage- en aansluittechnieken.
 • Kan groepen verdelers aanpassen en uitbreiden.
 • Kan bekabeling aanleggen en aansluiten.
 • Kan de benodigde metingen uitvoeren.
 • Kan systemen testen, in bedrijf stellen en opleveren (incl. het verwerken van de benodigden
  documenten en protocollen).

Inschrijven cursus Aansluiten PV-installaties op het elektriciteitsnet