Elektrotechniek

Basiskennis elektrotechnische installaties

Ben jij geïnteresseerd in elektrotechniek? Vindt je het leuk om verschillende elektrotechnische installaties aan te leggen in woningen, kantoren, scholen, bedrijfspanden enz? Denk hierbij aan: sterkstroominstallaties, verlichting of zonnepanelen. Maar mis je nog de elektrotechnische basis? Schrijf je dan in voor deze cursus! Dan gaat er een toekomst voor je open in de elektrotechniek. 

Basiskennis elektrotechnische installaties

Leerweg Cursus

Niveau Niveau 2

Looptijd 40 dagen In overleg 1 dag per week of acht weken van 5 dagen

Kosten € 6.500,-

Over de cursus

In deze cursus wordt de basis gelegd voor elektrotechnische kennis en vaardigheden. Je leert de theorie van de elektrotechniek, zoals de begrippen spanning, stroom en weerstand, schema's lezen en basisschakelingen begrijpen. Je doet kennis op van normen en regels. Je leert hoe je veilig moet werken. Je leert de juiste materialen kennen en toepassen evenals de benodigde gereedschappen. Al deze zaken ga je tijdens de cursus ook uitvoeren in diverse praktijkopdrachten. Als je opdrachten klaar zijn, ga je ze testen en doormeten. Zo leer je op een praktische manier de basiskennis en -vaardigheden in de elektrotechniek. Je wordt hierbij getraind en begeleid door instructeurs uit de praktijk.

Leerlocatie

Op de leerlocatie in Barneveld wordt de cursus verzorgd door praktijkinstructeurs, samen met docenten van het Hoornbeeck College en MBO Amersfoort. Daarbij wordt de theorie gecombineerd met de praktijk. Op de leerlocatie zijn praktijkwerkplaatsen en theorielokalen met moderne machines en middelen aanwezig.

Starten met de cursus

Er is geen specifiek vooropleiding vereist.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus vindt plaats op de BTO locatie in Barneveld. In nader overleg is de cursus te volgen in de variant van 1 dag per week of in acht weken aansluitend. Na het behalen van de cursus en het met goed gevolg uitvoeren van de eindopdracht krijgt de cursist een certificaat van deelname.

De cursus is opgebouwd uit zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. 

Beroepsbeschrijving

De cursist heeft beroepsmatig te maken met elektrotechnische installaties, of gaat in de elektrotechnsiche branche aan het werk. Na het volgen van de cursus heeft de cursist de volgende kennis en vaardigheden opgedaan:

 • Kennis van de basisbegrippen in de elektrotechniek.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (basiskennis NEN1010/NEN4010).
 • Kennis ten aanzien van veiligheid en veilig werken in de elektrotechniek.
 • Kennis van de basisschakelingen in de elektrotechniek.
 • Kennis van de meest relevante elektrotechnische componenten.
 • Kennis van leiding- en bekabelingssystemen inclusief montage- en aansluittechnieken.
 • Kennis van aarding en vereffening binnen elektrotechnische installaties.
 • Kennis van eenvoudige elektrotechnische verdeelinrichtingen en de daarbij behorende
  componenten.
 • Kan de meest voorkomende schakelingen maken.
 • Kan tekeningen en schema’s lezen
 • Kan eenvoudige installaties aanleggen of aanpassen c.q. uitbreiden.
 • Kan bestaande installaties op een veilige manier spanningsloos maken.
 • Kan eenvoudige installaties testen, in bedrijf stellen en opleveren (incl. het verwerken van de
  benodigde documenten en protocollen).

Inschrijven cursus Basiskennis elektrotechnische installaties